selamat datang!!!

ini adalah dunia saya. dunia fantasi yang mengambarkan realiti. kisah hidup, pendapat, pandangan dan semua yang saya fikirkan saya paparkan disini. yang baik jadikan tauladan dan kurang baik harap diperbetulkan.

tp disebabkan malas menulis maka secara tidak langsung saya telah copy and paste kebanyakan assignment yang saya buat ke blog in untuk rujukan saya dimasa hadapan

Thursday, March 31, 2011

deskripsi kerja CFO

1.0. Deskripsi Kerja

1.1. Identifikasi kerja

1.1.1. Jawatan : Ketua Pegawai Kewangan
1.1.2. Kod kerja : Bhrm88
1.1.3. Klasifikasi : Pekerja Sepenuh Masa
1.1.4. Jabatan : Jabatan Kewangan
1.1.5. Gred : S54, JASA C, JASA B, JASA A.
1.1.6. Lokasi : Tanjong Malim
1.1.7. Tarikh deskripsi kerja ditulis : 28 Februari 2011
1.1.8. Penulis : Noor Azmizam Bin Abu Samah
1.1.9. Diluluskan oleh : Puan Johanim Binti Johari

1.2. Ringkasan Kerja
Melaksanakan urusan pentadbiran, kewangan , risiko syarikat, termasuk strategi kewangan dan operasi, serta memantau sistem kawalan yang direka untuk memelihara aset syarikat dan melaporkan hasil kewangan yang tepat kepada pengurus atasan.

1.3. Senarai tugas dan tanggungjawab
1.3.1. Menjaga bahagian kewangan syarikat.
(I) Mengawasi semua aktiviti pembelian,perbelanjaan syarikat dan bayaran gaji kepada pekerja.
(II) Memantau aktiviti perbankan syarikat.
(III) Mengawasi pembuatan laporan bulanan, rekod penyandang dana dan keperluan program bersara, serta laporan kewangan dan unjuran untuk digunakan oleh eksekutif, audit, jawatankuasa kewangan, dan lembaga pengarah.
(IV) Mengawasi hutang piutang syarikat.
(V) Bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara fail syarikat tentang bagaimana wang diterima dan bagaimana wang dibelanjakan.
1.3.2. Melatih unit kewangan dan kakitangan yang lain tentang pengurusan kewangan.
(I) Melatih dan memberi tunjuk ajar kepada pekerja bawahan dan kepada pegawai kewangan yang baru berkhidmat.
(II) Memberi nasihat tentang pengurusan kewangan kepada kakitangan syarikat.
(III) Melatih kakitangan untuk mencapai kepuasan pelanggan yang optimum dalam meletakkan garis panduan dan peraturan-peraturan berkaitan kewangan.
(IV) Memimpin bahagian audit dan jawatankuasa kewangan syarikat.
1.3.3. Terlibat dalam urusan pentadbiran syarikat.
(I) Membantu dalam melaksanakan semua tugas yang diperlukan bagi mencapai misi syarikat dan membantu melaksanakan rancangan pembangunan pekerja.
(II) Bekerjasama dengan CEO dalam melaksanakan visi strategik.
(III) Menyertai dalam mengembangkan perniagaan baru khususnya membantu CEO dan COO dalam mengenalpasti peluang pembiayaan baru, penyusunan anggaran program calon, dan menentukan keberkesanan kos perkhidmatan prospektif.
(IV) Menilai manfaat dari semua kontrak prospektif dan menyarankan Pasukan Eksekutif pada reka bentuk program dan hal-hal perlaksanaan.
(V) Menyelidik ganjaran kos yang berkesan dan faedah lain yang ditawarkan oleh syarikat kepada pekerja untuk menarik dan mengekalkan kakitangan yang berkualiti.
(VI) Membantu dalam perlaksanaan reka bentuk dan perhitungan tepat waktu dengan insentif upah, yuran, dan gaji kakitangan.
(VII) Mengawasi perniagaan dalam rancangan insurans dan analisis liputan penjagaan kesihatan.
(VIII) Memberikan sumbangan untuk perancangan strategik, menyokong inisiatif syarikat, dan terus mengikuti perkembangan isu-isu penting dalam bahagian lain.
1.3.4. Bertanggungjawab melaporkan segala urusan yang berkaitan kepada pihak atasan seperti CEO dan COO.
(I) Menyediakan laporan kewangan kepada CEO dan ahli lembaga pengarah yang lain.
(II) Menyediakan anggaran operasi kepada COO untuk memastikan kejayaan program melalui sokongan analisis kos dan pematuhan dengan semua keperluan kontrak dan program. Ini meliputi menafsir peraturan perundangan dengan program.
1.3.5. Menyertai mesyuarat dan program yang melibatkan syarikat.
(I) Menghadiri mesyuarat Majlis dan Sub-jawatankuasa: termasuk menjadi kakitangan memimpin Audit / Jawatankuasa Kewangan.
(II) Menyertai dalam persidangan dengan komuniti pelaburan.
(III) Mewakili syarikat dan para pelabur dalam sesuatu mesyuarat atau persidangan.
1.3.6. Menjaga hubungan baik antara kakitangan dan pihak luar.
(I) Membina hubungan yang berkesan dengan para eksekutif senior yang lain.
(II) Menjaga hubungan yang baik dengan pekerja bawahan.
(III) Memelihara hubungan baik dengan kelompok masyarakat.
(IV) Menjalin hubungan industri yang baik dengan industri perdagangan yang lain.
(V) Memastikan bahawa pekerja mendapat layanan dan pertimbangan yang adil supaya tidak berlaku perselisihan faham dan pergaduhan antara kakitangan.
(VI) Menjaga hubungan perbankan.

1.4. Spesifikasi kerja
1.4.1. Tahap pendidikan.
(I) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan; atau
(II) Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang perdagangan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan; atau
(III) Ijazah Sarjana Muda dalam bidang pengajian perniagaan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan.
1.4.2. Pengalaman
(I) Pernah bekerja sebaiknya selama 10 tahun dalam peranan senior,paling minima selama 8 tahun. Hal ini kerana sebagai seorang yang memegang jawatan sebagai Ketua Pegawai Kewangan amat memerlukan pengetahuan dan pengalaman yang luas berkaitan skop pekerjaannya kerana akan terlibat dalam proses perancangan,pelaksanaan,pengurusan dan pengawalan secara keseluruhan dalam hal berkaitan kewangan.
1.4.3. Kemahiran
(I) Memerlukan kebolehan mengurus dengan cekap dan berkesan. Hal ini kerana seorang Ketua Pegawai Kewangan perlu mengurus pekerja bawahan dan menyelia segala urusan pentadbiran kewangan secara berkesan.
(II) Memerlukan kemahiran membimbing pasukan. Ketua Pegawai Kewangan akan terlibat secara langsung dengan aktiviti melatih kakitangan lain berkaitan pengurusan kewangan syarikat.
(III) Memerlukan kemahiran berkomunikasi dengan baik. Ketua Pegawai Kewangan bertanggungjawab menjaga hubungan baik dengan kakitanagn lain,pihak pelabur,kelompok masyarakat dan juga pihak bank.
(IV) Memerlukan kemahiran menggunakan computer seperti mahir dalam penggunaan Microsoft Words,Excel dan Power Point. Hal ini kerana Ketua Pegawai Kewangan perlu menyediakan laporan dan data kewangan kepada CEO dan COO. Selain daripada itu,Ketua Pegawai Kewangan juga perlu membuat pembentangan dalam mesyuarat,seminar atau persidangan.
1.4.4. Ciri-ciri peribadi
(I) Inovatif. Seorang Ketua Pegawai Kewangan perlu mempunyai sikap inovatif untuk merancang dan mereka bentuk program pelaksanaan berkaitan bidang kewangan.
(II) Proaktif. Sikap ini perlu ada dalam diri seorang Ketua Pegawai Kewangan bagi menjangka kemungkinan yang bakal berlaku pada masa hadapan. Hal ini penting bagi memastikan kestabilan syarikat.
(III) Disiplin. Sebagai seorang Ketua Pegawai Kewangan ,sikap berdisiplin perlu ada dalam diri untuk dijadikan contoh kepada pekerja bawahan.
(IV) Jujur dan amanah. Sikap ini amat penting bagi seorang Ketua Pegawai Kewangan kerana ia melibatkan urusan berkaitan wang dan ketelusan dalam menjalankan tugas.2.0. SPESIFIKASI KERJA

2.1 KELAYAKAN
2.1.1. Ijazah Sarjana Muda dalam bidang perdagangan atau pengajian perniagaan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi - institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
2.1.2. Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang perdagangan atau pengajian perniagaan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi - institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
2.1.3. Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi – institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
2.1.4. Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan serta menjadi Ahli Penuh Badan – badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan.
2.1.5. Lulus Bahasa Malaysia / Bahasa (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
2.1.6. Calon yang memiliki kelayakan akademik yang tinggi akan diberi keutamaan.

2.2 PENGALAMAN
2.2.1 Pernah bekerja sebaiknya selama 10 tahun dalam peranan senior, paling minimum selama 8 tahun.
2.2.2 Pengalaman berperanan dalam pengurusan kewangan, bekerjasama dengan kakitangan eksekutif sehingga dalam pembangunan dan pelaksanaan strategi pengurusan kewangan kreatif.
2.2.3 Pengalaman bekerja dengan kakitangan teknologi maklumat untuk mengurus kewangan dan perakaunan.
2.3 KEMAHIRAN DAN KEUPAYAAN
2.3.1. Kemampuan untuk memotivasi pasukan untuk menghasilkan bahan berkualiti dalam kerangka masa yang ketat dan secara serentak menguruskan beberapa projek.
2.3.2 Kemampuan yang tepat dalam menganalisis data kewangan dan perakaunan yang kompleks.
2.3.3 Kemampuan untuk mendidik, menasihati dan menjadi panduan di semua peringkat organisasi disamping mengembangkan kemahiran kewangan di seluruh organisasi.
2.3.4. Keupayaan diri memimpin orang lain melalui pembangunan peribadi.
2.3.5 Kemampuan untuk menyertai dan memudahkan pertemuan kumpulan untuk menyelesaikan sesuatu kerja.
2.3.6 Kemampuan berfikir ke depan dan mencipta idea-idea baru.
2.3.7 Mampu bekerja di tempat yang kompleks.
2.3.8. Kebolehan mengendalikan komputer.
2.3.9 Kemahiran komunikasi yang baik.


2.5 CIRI – CIRI PERIBADI
2.5.1 Inovatif
2.5.2 Berdisiplin
2.5.3 Proaktif
2.5.4 Jujur dan amanahAMALAN TINJAUAN BAYARAN
NAMA JAWATAN :KETUA PEGAWAI KEWANGAN
GEOGRAFI : TANJONG MALIM, PERAK

DATA DARI TINJAUAN AMALAN BAYARAN
1. 7500 Alor star
2. 9000 Ipoh
3. 11500 Johor bahru
4. 14000 Kuala Lumpur


Bilangan data: 4
Nilai gaji minima (dari tinjauan pasaran) : 7500
Nilai gaji maksima(dari tinjauan pasaran) : 14000
Gaji purata : 7500 + 9000 + 11500 + 14000
4

= 10500

*Catatan : Nilai maksima adalah berdasarkan kawasan sesuatu kerja281 point = 14000
1 point = x
x = 14000
281
= 49.82

*catatan: 1 point mewakili sekitar RM 49.82


Gaji permulaan Gaji Akhir
T1 T2 T3 T4
P1 14000 + 6% + 6% + 6% +
14000 14840 15730.4 16674.22

*catatan: kenaikan gaji diberikan setiap tahunan dan bergantung juga kepada jumlah keuntungan

Perbezaan gaji berdasarkan kelulusan sijil
Gaji berdasarkan saiz syarikat


Gaji berdasarkan tahun pengalamanNational Salary Data/years


Hasil tinjaun gaji terhadap pemboleh ubah berlainan dalam pampasanScatter diagram for selecting pay grades


Graph of pay grade and present ratesGred gaji
Jawatan ini mengandungi 4 gred. Bermula dengan gred S54, diikuti gred JASA C, JASA B dan diakhiri dengan JASA A. pada peringkat permulaan, skala gaji adalah pada gred S54. Ini merupakan tempoh untuk pekerja memahirkan diri dan menimba pengalaman sebelum pergi kepada gred yang seterusnya. Apabila sahaja memasuki gred JASA, seseorang pekerja itu telah diakui mempunyai kepakaran di dalam bidang kerja ini. Semua gred kerja mempunyai perbezaan dalam kualiti seperti kemahiran, keupayaan dan pengalaman (KSAO) untuk memaplikasikan terhadap bidang tugas. Maklumat lengkap gred gaji ini ada seperti di bawah.
grades minimum midpoint Maximum
S54 Rm7500 Rm10750 Rm14000
JASA C Rm9000 Rm11920 Rm14840
JASA B Rm11500 Rm13615.20 Rm15730.40
JASA A Rm14000 Rm15337.11 Rm16674.22

Stuktur gaji

Pekerja perlu melengkapkan boring penilaian kerja bertujuan untuk memastikan struktur gaji yang direka padan dengan spesifikasi dan deskripsi kerja.
Request for job evaluation or restudy
Department___________________
Yes no
___ ___
Job title:_______________________ _________________________________new job:

Present job code no. __________________

1. Has job content changed since last evaluation? Yes___ no___
2. Describe change: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. When did change occur?__________________________________________________________
4. Or, did change occur over an extended period of time? Yes ___ no ___
5. Has this work been performed in another department? Yes ___no ___
6. If so, in what department? _______________________________________________________
7. Remarks: _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Foreman : _____________________
Date :_____________________


____________________
Superintendent .
Original to wage administration
1 copy to superintendent
1copy to work manager
1 copy for Foreman’s follow up

Sources pg 271 Dale yoder, editor david w. belcher(1955). Compensation administration.

Faedah-faedah kepada pekerja

Faedah berdasarkan undang-undang
Cuti

Hari rehat
Menurut seksyen 59(1) Akta Kerja 1955, pekerja-pekerja berhak untuk mendapatkan satu hari rehat dalam satu minggu. Sekiranya pekerja diberi lebih dari sehari hari sebagai hari rehat, hari yang kedua juga dianggap sebagai hari rehat.

Cuti tahunan berbayar
Seksyen 60E Akta Kerja 1955 memperuntukkan bahawa pekerja adalah berhak untuk mendapatkan cuti tahunan seperti berikut:
(a) Jika bekerja untuk tempoh satu tahun tetapi kurang dari dua tahun, bilangan cuti yang layak diterima adalah lapan hari.
(b) Jika bekerja untuk tempoh dua tahun tetapi kurang dari lima tahun, bilangan cuti yang layak diterima adalah dua belas hari.
(c) Jika bekerja lima tahun dan lebih, bilangan cuti yang layak diterima adalah enam belas hari.

Cuti bersalin dan elaun bersalin
Seksyen 37(1) Akta Kerja 1955 memperuntukkan bahawa pekerja wanita berhak untuk mendapat cuti bersalin berbayar:
(a) Untuk tempoh tidak kurang daripada enam puluh hari berturut-turut untuk setiap kali bersalin. Cuti bersalin adalah termasuk hari-hari rahat dan cuti umum;
(b) Bagi kelahiran yang berlaku sekurang-kurangnya dua puluh lapan minggu hamil sama ada hidup atau mati;
(c) Cuti bersalin tidak boleh diambil lebih awal tiga puluh hari sebelum bersalin atau lewat daripada hari berikutnya selepas bersalin.
(d) Pekerja wanita yang layak mendapat elaun bersalin hendaklah diambil bekerja oleh majikannya pada bila-bila masa dalam tempoh emapt bulan sebelum bersalin;
(e) Pekerja wanita hendaklah diambil bekerja untuk keseluruhannya tidak kurang dari sembilan puluh hari dalam tempoh sembilan bulan sebelum bersalin dengan majikan yang sama.

Cuti sakit berbayar
Menurut seksyen 60F Akta Kerja 1955 seseorang pekerja adalah berhak untuk mendapat cuti sakit berbayar dengan perbelanjaan majikannya apabila memenuhi syarat-syarat berikut
(a) Pemeriksaan dilakukan oleh pengamal perubatan berdaftar yang dilantik oleh majikannya atau
(b) Pemeriksaan yang dilakukan oleh doktor pergigian atau
(c) Sekiranya pengamal perubatan yang tidak dilantik oleh majikan atau pengamal perubatan yang dilantik tidak didapati dalam masa atau jarak yang munasabah, pemeriksaan oleh mana-mana pengamal perubatan kerajaan; dan
(d) Pekerja hendaklah memberitahu majikan atau cuba memberitahu majikan tentang cuti sakit tersebut dalam masa empat puluh lapan jam daripada cuti sakit yang diperolehi.

Cuti umum
Majikan adalah diwajibkan memberi 10 hari cuti umum berbayar dalam satu tahun kalendar kepada setiap pekerja pada mana-mana hari cuti umum yang diwartakan. Seksyen 60D(1B) Akta Kerja 1955 menyatakan sekiranya mana-mana cuti umum tersebut jatuh dalam tempoh yang mana pekerja berada dalam cuti sakit atau cuti tahunan atau tempoh hilang upaya sementara menurut Akta Pampasan Pekerja 1952 atau Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969, pekerja adalah berhak untuk mendapat satu hari berbayar yang lain sebagai ganti kepada cuti umum tersebut. Pekerja juga berhak mendapat hari bekerja yang berikut sebagai ganti bagi mana-mana hari cuti umum yang jatuh pada hari rehat. Jika bekerja pada cuti umum, pekerja yang dibayar gaji bulanan, mingguan, harian, atau jam akan dibayar tiga kali ganda pada kadar gaji biasa menurut jam. Bagi pekerja yang mendapat gaji mengikut jumlah kadar keluaran, akan mendapat tiga kali ganda kadar biasa bagi setiap kadar keluaran.


Faedah Sukarela

Faedah perubatan
Terdapat majikan atau organisasi menyediakan kemudahan doktor panel kepada pekerjanya. Ini bagi meringankan beban pekerja untuk menanggung kos perubatan yang mahal. Selain itu, ia juga boleh membantu pekerja yang menghadapi masalah kesihatan atau mengalami kekurangan upaya fizikal.

Faedah kewangan
Majikan menyediakan beberapa bantuan berbentuk kewangan kepada pekerja dalam bentuk pinjaman antaranya pinjaman perumahan, pinjaman kenderaan dan pinjaman komputer. Ini dapat membantu pekerja untuk memperolehi sumber bantuan kewangan alternatif selain daripada mendapatkan pinjaman daripada pihak bank.
Selain itu, majikan juga menyediakan bonus berdasarkan prestasi yang ditunjukkan oleh pekerja atau berdasarkan keuntungan tahunan atau bulanan syarikat. Jumlah yang diberi adalah tertakluk kepada budi bicara majikan.


Faedah untuk keluarga
Antara faedah yang disediakan melibatkan keluarga pekerja adalah pusat jagaan anak-anak dan waktu kerja yang anjal. Terdapat organisasi yang menyediakan pusat jagaan anak-anak ditempat kerja bagi membolehkan pekerja menghantar anak-anak dan pergi ke tempat kerja pada masa yang sama. Selain itu, majikan juga boleh memberikan waktu kerja yang anjal yang membolehkan pekerja meluangkan masa bersama keluarga. Ini dapat meringakan beban dan tekanan yang dihadapi oleh pekerja di tempat kerja.

Faedah bersosial dan beriadah
Terdapat organisasi menyediakan kemudahan pusat sukan di tempat kerja. Sebagai contoh,gymnasium dan kolam renang. Ini dapat membantu membina daya tahan dari segi fizikal kepada pekerja. Selain itu, rumah rehat juga disediakan untuk para pekerja berekreasi pada masa lapang. Kemudahan surau disediakan sebagai salah satu kemudahan yang perlu bagi menjalankan aktiviti kerohanian dan beribadah. Kemudahan-kemudahan berbentuk rekreasi lain juga boleh disediakan sebagai contoh tanggungan yuran keahlian untuk kelab golf atau kelab sukan.

Faedah Persaraan
Pekerja berhak mendapat faedah persaraan melalui caruman majikan dalam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Faedah ini dibayar dalam kes persaraan bukan kes pembuangan atau peletakkan jawatan.

REFERENCES
Dale yoder, editor david w. belcher(1955). Compensation administration. Prentice-hall, inc., Englewood cliffs, new jercey

http://www.thinkspg.com/chief-financial-officer.htm
http://www.supportingadvancement.com/employment/job_description/advancement_services/chief _financial_officer.htm
http://www.humanresources.hrvinet.com/cfo-job-specification/
http://www.humanresources.hrvinet.com/financial-job-specifications/
http://aplikasi.uitm.edu.my/Portal_I-Staf/skrin/borang/IklanKenaikanPangkatP&P2011.pdf
http://www.umk.edu.my/v2/bm/images/iklan/psm-iklanoktober.pdf

No comments:

Post a Comment